Bericht 08 jun 2021 20:50

Re: 1870 Oloron-Sainte-Marie - Cavaillé-Coll (24/III+P)

Updates

I've just released a big pack of updates. Now all of my multichannel sample sets have the detuning feature. The feature was added to:

Saint-Jean-de-Luz (choeur)
Erfurt Büßleben
Oloron-Sainte-Marie
Bégard
Obervellach
Chorzów św. Jadwiga Śląska
Alessandria

Nancy sample set also received an update. I improved a bit release sample handling (the way how short notes sound). To hear the difference, you need to load the sample set with regeneration of cache. There are a few ways to do this. The easiest way is to select in Hauptwerk main menu: Organ/Load organ adjusting rank audio memory options ... select the sample set and in the window which will appear, change any option and revert it back to the previous value. Hauptwerk will think something has changed and it will rebuild the cache file (which takes a while).

I also changed the behavior of 3 presets in the Settings tab in all mentioned sample sets. Now they also store the information about noise levels (key action, stop action, blower and ambient) and the level of detuning.

I've also updated all "big" downloads, so there is no need to install these updates (for people who started to download after receiving this message). I hope these updates will give you fun exploring some new sounds coming from the sample sets.

All updates can be found at the very bottom of webpages of each sample set.

Vertalen:
Updates

Ik heb zojuist een groot pakket updates uitgebracht. Nu hebben al mijn multichannel samplesets de ontstemmingsfunctie. De functie is toegevoegd aan:

Saint-Jean-de-Luz (choeur)
Erfurt Büßleben
Oloron-Sainte-Marie
Bégard
Obervellach
Chorzow w. Jadwiga Śląska
Alessandria

Nancy sampleset heeft ook een update gekregen. Ik heb de afhandeling van de release-samples iets verbeterd (de manier waarop korte noten klinken). Om het verschil te horen, moet u de voorbeeldset laden met regeneratie van de cache. Er zijn een paar manieren om dit te doen. De eenvoudigste manier is om in het hoofdmenu van Hauptwerk te selecteren: Orgel/Orgel laden rangschikking audio geheugen opties ... selecteer de sample set en in het venster dat zal verschijnen, verander een optie en zet deze terug naar de vorige waarde. Hauptwerk zal denken dat er iets is veranderd en zal het cachebestand opnieuw opbouwen (wat even duurt).

Ik heb ook het gedrag van 3 presets op het tabblad Instellingen in alle genoemde voorbeeldensets gewijzigd. Nu slaan ze ook de informatie op over geluidsniveaus (key action, stop action, blower en ambient) en de mate van ontstemming.

Ik heb ook alle "grote" downloads geüpdatet, dus het is niet nodig om deze updates te installeren (voor mensen die zijn begonnen met downloaden na het ontvangen van dit bericht). Ik hoop dat deze updates je plezier zullen geven bij het ontdekken van nieuwe geluiden uit de samplesets.

Alle updates zijn te vinden helemaal onderaan de webpagina's van elke sampleset.