Home News Forum Kijk/Luister Sample Sets Vergelijk Benodigdheden Foto's Links Downloads Over ons

 

Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Toon actieve onderwerpen


Berichten: 3

Geregistreerd: 13 jan 2019 11:45

Bericht 26 jan 2019 13:59

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Prachtig boek,

Hij is netjes aangekomen. De handleiding bevat veel ins en outs tot in de details, veel werk geweest, haha. Bedankt ervoor!

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 16 maart 2020 11:43

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Nederlandstalig boek over Hauptwerk 5 + supplement Hauptwerk 6.

Dit boek is uitverkocht en wordt niet meer herdrukt.Het boek dat ik geschreven en afgelopen jaren verkocht heb, heb ik herschreven naar Hauptwerk V.
Er zijn nu 2 boeken:
- het huidige boek, sinds 20 december 2019 weer te koop, gaat nu speciaal over Hauptwerk 4.2.1. Zie viewtopic.php?p=33612#p33612.
- het nieuwe boek gaat uitsluitend over Hauptwerk V. Zie het bericht hieronder.

Het nieuwe boek over Hauptwerk V is volledig in de Nederlandse taal, waarbij de Engelstalige schermteksten van Hauptwerk ook genoemd worden, incl. een uitleg. Het boek is geen vertaling van de Engelstalige handleiding maar beschrijft het gebruik van Hauptwerk vanuit een praktisch oogpunt. Het is ook geen computerboek. Geen installatie van Windows, drivers, enz. maar wel de optimalisatie van een PC t.b.v. Hauptwerk. Daarna de installatie en configuratie van het audio en andere zaken in Hauptwerk en de sample sets, en het gebruik van de registratietools. N.a.v. vragen van gebruikers van Hauptwerk is e.e.a. op sommige plaatsen verduidelijkt en is de optimalisatie van de PC voor Windows 10 met 6 pagina's uitgebreid (beiden zitten ook in de nieuwste druk van het Hauptwerk 4.2.1 boek). Ook is er aandacht voor veel voorkomende problemen en de oplossing daarvan.
Het boek is door de audioconfiguratie, iLok en extra pagina's over PC optimalisatie 22 pagina's dikker dan het eerste boek. Het zit ook in een ruimere ring. De prijs is hierdoor ook hoger geworden dan het boek over Hauptwerk 4.

Omslag:
Afbeelding


Voor een overzicht van alle onderwerpen zie onderstaande inhoudsopgave incl. bladzijdenummers.
  Code:
Inhoudsopgave + Pagina

Inhoudsopgave i-iii.

Voorwoord 1

1. WAT IS HAUPTWERK ? 3

2. BENODIGDHEDEN 7

3. HET DOWNLOADEN VAN GROTE BESTANDEN 9
Geschikte webbrowser en download manager 9
Bestanden downloaden vanaf de site www.mega.co.nz / www.mega.nz 10
Checksum 10
Reparatie van RAR-bestanden 12

4. WINDOWS PC OPTIMALISEREN VOOR HAUPTWERK : ZO DOE JE DAT ! 15

5. BEDIENING , SCHERMEN EN TERMINOLOGIE 31
Bediening configuratieschermen 31
Functies eigen orgel koppelen aan Hauptwerk functionaliteiten 32
Control panels en piston toolbars 33
- Bediening large panel - schermen 34
- Bediening mini panel - schermen 35
- Bediening piston toolbar - schermen 35
Help functie 36
Hauptwerk statusregel 38
Sample set / orgelschermen 39
Terminologie 40

6. HET PACE/iLOK LICENTIE SYSTEEM 41
De installatie van de iLok License Manager 42
Het gebruik van de iLok License Manager 42

7. HET INSTALLEREN EN CONFIGUREREN VAN HAUPTWERK 46
Locatie en indeling Hauptwerk bestandsmappen op harddisk/SSD 46
Downloaden Hauptwerk programma 46
Installeren of updaten Hauptwerk op een Windows PC 46
Configureren van Hauptwerk na installatie 49
Audioconfiguratie 52
- Het Audio Mixer configuratie scherm 55
- Het Intermediate bus configuratie scherm. 57
- Het Primary bus configuratie scherm. 58
- Het Audio Mixer Bus Groups scherm 59
- Het Rank routing scherm 59
- Samenvatting en aanpak configureren audio 62
- Geluidskaart instellen 64
- Stereo configuratie 64
- Toevoegen van akoestiek d.m.v. impulse response (IR) 67
- Surround configuratie 71
- Multi-channel configuratie 71
- VST configuratie 72
Overige configuraties van Hauptwerk 75
- Instellen bestandsmap voor opslaan van audio- en MIDI-opnames 75
- Instellen van het beeldscherm (Normal of Full Screen mode, zoom functie en extra schermen) 75
- Kleuren van data displays aanpassen 76
- Het snel selecteren en laden van een orgel, stemming en combinatieset 76
- Uitvoeren algemene Hauptwerkfuncties en laden orgels via een MIDI code of een PC toets 77
- Algemene Hauptwerk instellingen configureren via General Preferences 79
- Menu 'Design tools' 86
- Klok 87
MIDI in ports / MIDI out ports instellen 87
Hauptwerk instellingen terugzetten 87
Verplaatsen van Hauptwerk onderdelen op de harddisk/SSD 87
Hauptwerk automatisch opstarten na aanzetten PC 88
Hoe kan Hauptwerk 5 uitgeprobeerd worden (de trial versie)? 89

8. HET INSTALLEREN, UPGRADEN EN VERWIJDEREN VAN EEN SAMPLE SET 90
Configuratiemogelijkheden bij installeren van een orgel 90
- De beperkingen in de Lite Edition van Hauptwerk 90
- Het instellen van de audiokwaliteit en geheugengebruik voor een te laden orgel 90
- Behandeling van Tremmed, Trem, Tr (tremulant) registers 94
- Behandeling van L en R component registers 94
- Noise audiobusgroep 96
- Laden van een wet of een dry sample set 96
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set in een surround Hauptwerk configuratie 97
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set i.c.m. upper luidsprekers (3D-surround) 99
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set in een stereo Hauptwerk configuratie 100
Voorbereidingen voor de installatie van een sample set en IR 102
Installeren sample set 103
- Registerknoppen eigen orgel koppelen 110
Het upgraden van een sample set 112
Het verwijderen van een sample set of een orgel 112
- Het verwijderen van alleen het orgel en geen bronbestanden 113
- Het verwijderen van bronbestanden, orgel en/of IR 113
Orgelinstellingen configureren via Organ preferences 114
Reset alle MIDI- en/of orgelinstellingen 115
MIDI instellingen per object wissen 116
Wat te doen als het geïnstalleerde orgel niet (goed) werkt 117

9. HAUPTWERK AFREGELEN 119
Luidspreker bekabeling controleren 119
Afregelen audio 120
Polyfonie bepalen en afregelen 122
Polyfonie oprekken 124
- Bepaalde functies in Hauptwerk niet meer gebruiken 124
- Registers (deels) ongecomprimeerd laden 126
- In een 6-kanaals surround sample set de direct samples inkorten 126
- Buffergrootte tussen Hauptwerk en de geluidskaart/VST host instellen 127
- Registratie tijdens het spelen effectiever inzetten 128
Toch audio- of performanceproblemen bij een bepaald orgel? 128

10. WERKEN MET HAUPTWERK 129
Aan- en uitzetten systeem en laden orgel 129
- Volgorde aanzetten orgel en PC 129
- Hauptwerk opstarten en orgel laden 129
- Uitzetten orgel en PC 130
Toonhoogte en stemming aanpassen 131
- Aanpassen toonhoogte 131
- Aanpassen stemming/temperament/temperatuur 134
Kort octaaf 135
Real-time informatie 136
Het Engine menu voor noodgevallen 137
Backup maken van de Hauptwerk instellingen en deze terugzetten 137
- Handmatig de Hauptwerk instellingen backuppen 137
- Een backup terugzetten / Instellingen kopiëren tussen Hauptwerkomgevingen 138
Een enkel orgel kopiëren naar een andere Hauptwerkomgeving 141
Backup maken van sample sets en orgels en deze terugzetten 141
- Installatie en configuratie van SyncBackFree 141
- Backup maken van orgels en sample sets 144
- Terugzetten backup van orgels en sample sets 145]

11. REGISTRATIEMOGELIJKHEDEN IN HAUPTWERK 147
- Registercombinatieset opslaan op de harde schijf/SSD en plaatsen in favorietenlijst 149
- Registercombinatieset oproepen om te gebruiken (i.v.m. een te spelen stuk) 149
- Registercombinatieset importeren 150
- Waar bewaart Hauptwerk de registercombinatieset bestanden? 150
Een registratie kopiëren 151
Registreren m.b.v. 20 vrij instelbare combinaties (Master generals) 151
- Instellen eigen registraties onder 10 of 20 knoppen 151
- Oproepen Mini control panel voor master general knoppen 152
- Koppelen van de 10/20 master general knoppen aan de pistonknoppen van het eigen orgel 153
- SET knop oproepen 153
- Registercombinaties programmeren in de master generals 154
- Wijzigen van eerder ingestelde registercombinaties in de master generals 155
Registreren m.b.v. de Setzer 155
- Navigeren in de setzer 156
- Programmeren van de Setzer 157
- Gebruik van de Setzer 157
Handregistratie 157
Registreren m.b.v. Master scoped combinations 158
Registreren m.b.v. Master reversible combinations 161
Registreren m.b.v. Master crescendo 162
Extra koppels gebruiken: Hauptwerk Master couplers 164
Een combinatieset klonen 165
Terug naar de originele sample set combinatie 165
Registratielijst maken 166
Piston toolbar knoppen instellen 166
Koppelklavier instellen 168
Twee manualen op één klavier 169
Aangehangen pedaal 170
Werking automatisch pianopedaal 170
Werking koppels bij Cavaillé-Coll orgels 171
Dynamisch routeren van zwelpedalen 173
Motor en registers standaard aan na laden orgel 173

12. 2/3 KLAVIEREN EN EEN 3- OF 4-MANUAALS SAMPLE SET ORGEL 175
Toelichting op de gebruikte terminologie 175
Configureren floating divisions 175
Hoe te gebruiken? 179
Aanvullende configuraties 182
- Configureren zwelwerk in een Floating divisions omgeving 182
- Vrij programmeerbare combinaties m.b.v. pistons op divisieniveau 182
Ander voorbeeld in gebruik van Floating divisions 182

13. OPNEMEN ORGELSPEL EN EEN MP3 EN/OF AUDIO CD MAKEN 183
Opnemen eigen orgelspel en het weer afspelen 183
- Wat is MIDI? 183
- Eigenschappen van de MIDI opnames, gemaakt in Hauptwerk 183
- Eigenschappen van de audio-opnames, gemaakt in Hauptwerk 183
- Eenmalig HauptwerkRecordedOutput bestandsmap instellen 184
- Opnemen MIDI en audio 184
- Afspelen van een MIDI- en audio-opname 187
Normaliseren van Hauptwerkopnames 187
MP3 maken 192
- Eigenschappen MP3 bestand 192
- Installatie en configuratie van het programma voor het maken MP3 193
- Audiobestand omzetten naar MP3 formaat 194
Audio CD maken 194
- Installatie van het brandprogramma 194
- Audio CD branden 195
Audio-opnames versturen via internet 197

14. VOICING, CORRIGEREN AKOESTIEK EN INSTELLEN TIJDSDOMEIN 198
Waarom klinkt een sample set in de eigen omgeving slecht? 198
Voicing- / intonatiemogelijkheden in Hauptwerk 199
- Werking en mogelijkheden voicingtool 199
- Voorwaarden gebruik voicingtool 204
- Het uitvoeren van voicing 204
- Wissen van eerder gemaakte voicinginstellingen 206
Tremulant zweving aanpassen 206
De ruimte akoestisch aanpakken 207
De voors en tegens van voicing bij correctie akoestiek en van ARC 208
Correcties t.b.v. de speakeropstelling - instellen tijdsdomein 209

15. REAPER INSTALLEREN EN CONFIGUREREN 212

16. OVERZICHT GRATIS HAUPTWERK SAMPLE SETS 219

INDEX 223-230


Het boek heeft nu 238 blz. (22 pagina's meer dat het oorspronkelijke boek) en is, net als het vorige boek, in A4 formaat, full color, op stevig papier gedrukt, niet met gelijmde rug maar met een ring, dus het blijft open liggen. Achterin staat een uitgebreide index waarin ook nagenoeg alle Engelstalige schermteksten genoteerd zijn: 6 1/4 blz met 2 kolommen.

Een voorbeeldpagina:
Afbeelding

Het boek over Hauptwerk V kan besteld worden door een email met je naam, adres en postkode+woonplaats-gegevens te sturen aan hauptwerkboek (apestaartje) telfort (punt) nl (woorden vervangen door leestekens en het emailadres zonder spaties).
Het boek kost € 30,50 en de verpakkings- en verzendkosten bedragen € 5,60 voor een adres in Nederland. Het boek wordt met een track and trace code verzonden.
Voor een adres in België zijn de verpakkings- en verzendkosten € 14,00.
(tarieven PostNL 2021).


Nog een opmerking: je hoeft geen lid van dit forum te zijn om het boek te mogen bestellen.

--------------------

Aanvulling, dd 8 dec. 2020 over supplement tbv Hauptwerk VI

Ik ga geen boek over Hauptwerk VI uitgeven.

Redenen om bij het huidige boek te blijven is, dat ik verwacht dat volgend jaar rond deze tijd (2e helft november 2021) HW VII uit komt en het jaar daarop weer een nieuwe versie. Het gaat mij dan wel heel veel tijd vergen om elk jaar voor elke versie een boek te maken en uit te geven. Niet alleen het maken van een boek (de inhoud: zowel tekst als de plaatjes), maar ook het hele proces daarbij: controles, proefdrukken, e.d.
Verder de verkoop en de voorraden die ik moet aanhouden. Zij die een boek over V gekocht hebben, zullen geen boek over VI kopen. De markt wordt dan kleiner. De oplage van het boek dus ook.
En er is meer dan een Hauptwerkboek maken/updaten. Het is nu dat ik nu niet heel veel weg ga vanwege de corona-adviezen van de overheid, maar anders ......

Ik ga wel een supplement schrijven zodat het boek over V en dit supplement tezamen Hauptwerk VI beschrijven. Die PDF mail ik naar de kopers van het boek over Hauptwerk V (als een service).

Evert-Jan

--------------------------------

Het supplement van 36 pagina's is af (11 januari 2021). De PDF is voor kopers van het boek de downloaden.


-------------------------------
Edit 1 januari 2020: posttarieven aangepast.
Edit 8 dec. 2020: bericht aangepast vanwege Haupwerk VI
Edit 4 januari 2021: posttarieven aangepast.
Edit 11 januari 2021: supplement is gereed.
Edit 6 juni 2021: posttarief België aangepast
Avatar gebruiker

Berichten: 42

Geregistreerd: 11 apr 2013 16:10

Woonplaats: Sliedrecht

Bericht 19 maart 2020 16:14

Praktijkboek V E.J. van der Leij

Hauptwerk V in de praktijk.

Evert-Jan van der Leij wat heb je in korte tijd toch een machtig mooi cursusboek samengesteld!
Echt geweldig en boven verwachting alles zeer uitgebreid met illustraties, voorbeelden voor beginner en professional.

Hartelijk dank Ever-Jan!! Vele met mij zullen je dankbaar zijn!

Wim bot

Berichten: 72

Geregistreerd: 03 aug 2016 15:55

Woonplaats: IJsselstein

Bericht 19 maart 2020 18:36

Re: Praktijkboek V E.J. van der Leij

Ik sluit me hier van harte bij aan.
De verschijningsdatum is goed gepland nu veel orgel-pensionado's gedwongen thuis zitten.

Gisteren heb ik het boek ontvangen en evenals de Hauptwerk 4 versie is het professioneel en gedegen van opzet.
Maar bovenal begrijpelijk voor de geïnteresseerde Hauptwerk gebruiker.
Ook de uitvoering verdient alle lof, stevige pagina's bij elkaar gehouden door een dito veer.

Inmiddels heeft het er al toe geleid dat ik een probleem met het laden sommige orgels heb opgelost, maar daarover meer in een ander hoofdstuk.

Jaap Langerak.

Berichten: 4

Geregistreerd: 25 maart 2020 14:26

Bericht 07 apr 2020 08:28

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Dag Evert-Jan,

Onlangs heb ik het Hauptwerk 5 boek ontvangen.
Ik wil je toch de complimenten over dit boek maken. Het ziet er schitterend, verzorgd en compleet uit!
Een aanrader. Voorlopig genoeg om te lezen :-)

Berichten: 20

Geregistreerd: 08 sep 2015 20:47

Woonplaats: Lemmer

Bericht 16 nov 2020 20:38

Supplement Hauptwerkboek van Evert-Jan

Hallo Evert-Jan,

Vriendelijk dank voor je mailtje met bijlagen "Supplement Hauptwerk boek 4.2.1".
Mijn complimenten voor het duidelijke boek en nu weer een prima Supplement !
Ik weet zeker dat menig Hauptwerk gebruiker jouw inzet en kennis enorm weet
te waarderen.

Met vriendelijke groet,
Jan Overbeek
Lemmer

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 27 feb 2021 12:55

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Beste Evert-Jan,
Het boek vorige week zaterdag in goede orde ontvangen.
Mooi werk van gemaakt.

Veel lees en oefen werk, eerst het Bas-koppel aangezet werkt mooi.
Nog een vraagje; ik heb de afbeelding op blz.150 op mijn scherm staan.
Hoe krijg ik nu de registers op mijn orgel?

Hartelijk dank.
Jan Remijn.

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 27 feb 2021 14:58

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Jan

ik lees je vraag als: hoe koppel ik de registers aan mijn orgel.
Dat staan beschreven op pagina 110: MIDI learn op de registerknop op het scherm doen en dan het register van je eigen orgel aal en weer uitzetten. En dan op Done klikken

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 27 feb 2021 15:25

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert Jan,
Nee dat werk goed. Dat bedoel ik niet.
Ik bedoel de gedownloade vooraf in gestelde registratie hoe krijg die actief.

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 27 feb 2021 15:38

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Jan
dat staat op pagina 149: "Registercombinatieset oproepen om te gebruiken"
En op pagina 150: "Registercombinatieset importeren" als je een registratie combinatieset van iemand anders krijgt en dan kun je die vervolgens oproepen zoals op pagina 149 staat

Alles over registeren in HW en de hulpmiddelen daarbij staat in hoofdstuk 11

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 27 feb 2021 15:57

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert Jan,
Dat oproepen en importeren lukt wel.
De afbeelding van blz.150 krijg ik wel, maar dan kom ik niet verder.
Gr. Jan

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 27 feb 2021 17:26

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Als Type op Combs staat, dan kun je met de ◄ en ► knoppen achter het woordje Cued door de beschikbare combinatie sets voor dat orgel lopen. Staat de gewenste in het display, dan druk je op de knop Load.
Dit staat in iets andere bewoordingen boven het plaatje.

Wat lukt er dan niet? Geef wat meer informatie.

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 27 feb 2021 17:57

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert-Jan,
Dan komen de registers niet zichtbaar aan op het orgel.
Ik neem aan dat er nog een knop ingedrukt moet worden.
Bij iets anders gaat dat wel bij copy reg en plakken.
Is dit duidelijk
Gr Jan

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 27 feb 2021 18:18

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Meestal zijn de Combinatiesets gebaseerd op Master Generals. Dus moet je 1 van die knoppen indrukken om de registers te activeren. Zie blz. 151: "Registreren m.b.v. 20 vrij instelbare combinaties (Master generals)".
Dus het betreffende paneeltje moet dan opgeroepen worden (de mini paneeltjes zijn dan het handigst) en druk op MGnr 1. De onder die knop geprogrammeerde registatie wordt dan actief.

Bij Copy is een registratie actief en als je die elders plakt, dan is het daar natuurlijk ook actief. Bij MG moet je 1 van de 10 of 20 of t/m 60 knoppen activeren om die registratie actief te krijgen

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 27 feb 2021 23:21

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert-Jan,
Ik heb nu eerst Registercombinaties in de master generals geprogrammeerd, zoals op blz. 154 beschreven.
Nu lukt het wel door de Mini Control Panel met 10 knoppen te bedienen.
Ik heb op mijn orgel te weinig knoppen over, dan kan het wel met de muis.

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 27 feb 2021 23:37

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Jan

je kunt ipv knoppen van je eigen orgel ook de bovenste toetsen van een klavier gebruiken. Je hebt er 61 en niet elke sample set gebruikt ze alle 61.

Berichten: 10

Geregistreerd: 19 jan 2021 18:49

Woonplaats: Goes

Bericht 28 feb 2021 00:25

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert-Jan,

Ik gebruikte er 1 voor de Bas-koppel.
En 5 voor het 3e klavier op 2 klavieren.
Nog 1 voor plakken.
Dus nog 3 voor knop 123.

Nu moet ik er nog achter komen om registraties van anderen er in te krijgen.
Goede zondag.
Gr. Jan

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 01 maart 2021 15:34

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Johan heeft alle combinatiesets, die op het forum voorbij gekomen zijn, hier verzameld: viewtopic.php?f=6&t=781
Lees dat hele topic ook even door zodat je de uitleg/toelichting bij sommige combinatiesets dan ook weet

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 16 feb 2022 21:57

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Nederlandstalig boek over Hauptwerk 7.
Bij dit boek wordt een supplement geleverd (PDF als download) met de nieuwe en gewijzigde zaken in Hauptwerk VIII t.o.v. Hauptwerk VII. Het boek over VII en dit supplement tezamen beschrijven dus Hauptwerk VIII.

Het boek dat ik geschreven heb over Hauptwerk 5 heb ik uitgebreid met nieuwe en gewijzigde Hauptwerk 6 en 7 functionaliteiten.

Het nieuwe boek over Hauptwerk VII is volledig in de Nederlandse taal, waarbij de Engelstalige schermteksten van Hauptwerk ook genoemd worden, incl. een uitleg. Het boek is geen vertaling van de Engelstalige handleiding maar beschrijft het gebruik van Hauptwerk vanuit een praktisch oogpunt. Het is ook geen computerboek. Geen installatie van Windows, drivers, enz. maar wel de optimalisatie van een PC t.b.v. Hauptwerk, waarvoor ik een aantal programma's gemaakt heb. Daarna de installatie van de iLok licentie manager en van Hauptwerk en de configuratie van het audio en andere zaken in Hauptwerk en de sample sets, en het gebruik van de registratietools. Ook in dit boek is er aandacht voor veel voorkomende problemen en de oplossing daarvan. Hoofdstuk 16 is door de vele aanpassingen van de weblinks nu als download beschikbaar.
Het boek is door de toevoegingen van Hauptwerk VI en VII 18 pagina's dikker dan het boek over Hauptwerk V. De prijs is hierdoor ook hoger geworden dan de boeken over Hauptwerk 4 en V.


Omslag:
Afbeelding


Voor een overzicht van alle onderwerpen zie onderstaande inhoudsopgave incl. bladzijdenummers.
  Code:
Inhoudsopgave + Paginanummer

Inhoudsopgave i-iii.

Voorwoord 1

1. WAT IS HAUPTWERK ? 3

2. BENODIGDHEDEN 7

3. HET DOWNLOADEN VAN GROTE BESTANDEN 9
Geschikte webbrowser en download manager 9
Bestanden downloaden vanaf de site www.mega.co.nz / www.mega.nz 10
Checksum controleren 10

4. WINDOWS PC OPTIMALISEREN VOOR HAUPTWERK: ZO DOE JE DAT! 12

5. BEDIENING, SCHERMEN EN TERMINOLOGIE 27
Bediening configuratieschermen 27
Functies eigen orgel koppelen aan Hauptwerk functionaliteiten 28
Control panels en piston toolbars 29
- Bediening large panel - schermen 30
- Bediening mini panel - schermen 31
- Bediening piston toolbar - schermen 31
Help functie 32
Hauptwerk statusregel 34
Sample set / orgelschermen 35
Terminologie 35

6. HET PACE/ILOK LICENTIE SYSTEEM 37
De installatie van de iLok License Manager 38
Het gebruik van de iLok License Manager 38

7. HET INSTALLEREN EN CONFIGUREREN VAN HAUPTWERK 43
Locatie en indeling Hauptwerk bestandsmappen op harddisk/SSD 43
Downloaden Hauptwerk programma 43
Installeren of updaten Hauptwerk op een Windows PC 43
Configureren van Hauptwerk na installatie 46
Audioconfiguratie 50
- Het Audio Mixer configuratiescherm 53
- Het Intermediate bus configuratiescherm. 56
- Het Primary bus configuratiescherm. 57
- Het Audio Mixer Bus Groups scherm 58
- Het Rank routing scherm 58
- Samenvatting en aanpak configureren audio 61
- Geluidskaart instellen 63
- Stereo configuratie 63
- Toevoegen van akoestiek d.m.v. impulse response (IR) 65
- Surround configuratie 69
- Multi-channel configuratie / meerkanaalsconfiguratie 70
- VST configuratie 73
Overige configuraties van Hauptwerk 75
- Instellen bestandsmap voor opslaan van audio- en MIDI-opnames 75
- Instellen van het beeldscherm (Normal of Full Screen mode, zoom functie en extra schermen) 76
- Kleuren van data displays aanpassen 76
- Klok 76
- Het snel selecteren en laden van een orgel, stemming en combinatieset 76
- Algemene en orgelspecifieke knoppen en menufuncties koppelen aan het eigen orgel 78
- Alle algemene 'MIDI learn' koppelingen bij een sample set verwijderen 81
- Zwelpedaal koppelen aan het eigen orgel 82
- Algemene Hauptwerk instellingen configureren via General Preferences 83
- Menu 'Design tools' 91
MIDI in ports / MIDI out ports instellen 92
Sample rate en grootte audiobuffer instellen 92
Hauptwerk instellingen terugzetten 94
Verplaatsen van Hauptwerk onderdelen op de harddisk/SSD 95
Hauptwerk automatisch opstarten na aanzetten PC 96
Hoe kan Hauptwerk uitgeprobeerd worden (de trial versie)? 96

8. HET INSTALLEREN, UPGRADEN EN VERWIJDEREN VAN EEN SAMPLE SET 97
Configuratiemogelijkheden bij installeren van een orgel 97
- De beperkingen in de Lite Edition van Hauptwerk 97
- Het instellen van de audiokwaliteit en geheugengebruik voor een te laden orgel 97
- Behandeling van Tremmed, Trem, Tr (tremulant) registers 101
- Behandeling van L en R component registers 101
- Noise audiobusgroep 103
- Laden van een wet of een dry sample set 103
- Laden van een 4-, 6- of 8-kanaals surround sample set in een surround Hauptwerk configuratie 104
- Laden van een 4-, 6- of 8-kanaals surround sample set i.c.m. upper luidsprekers (3D-surround) 106
- Laden van een 4-, 6- of 8-kanaals surround sample set in een stereo Hauptwerk configuratie 107
Voorbereidingen voor de installatie van een sample set en IR 109
Installeren sample set 110
- Registerknoppen eigen orgel koppelen 117
Het upgraden van een sample set 119
Het verwijderen van een sample set of een orgel 119
- Het verwijderen van alleen het orgel en geen bronbestanden 119
- Het verwijderen van bronbestanden, orgel en/of IR 120
Installeren en verwijderen sample set m.b.v. het grote 'Load/Install organs' paneel 121
Orgelinstellingen configureren via Organ preferences 121
MIDI instellingen van een object wissen 125
Alle MIDI- en/of andere instellingen van een orgel wissen 125
Wat te doen als het geïnstalleerde orgel niet (goed) werkt 127

9. HAUPTWERK AFREGELEN 130
Luidspreker bekabeling controleren 130
Afregelen audio 131
Polyfonie bepalen en afregelen 133
Polyfonie oprekken 135
- Bepaalde functies voor de audiokwaliteit anders instellen 136
- Registers (deels) ongecomprimeerd laden 136
- In een 6-/8-kanaals surround sample set de direct/close samples inkorten 137
- Sample rate bij verwerking door audio engine en grootte audiobuffer aanpassen 137
- Registratie tijdens het spelen effectiever inzetten 137
Toch audio- of performanceproblemen bij een bepaald orgel? 138

10. WERKEN MET HAUPTWERK 139
Aan- en uitzetten systeem en laden orgel 139
Grote en kleine bedieningspanelen en piston toolbars 140
Stemming en toonhoogte aanpassen 142
- Aanpassen stemming/temperament/temperatuur 143
- Aanpassen toonhoogte 144
Lijst met favoriete orgels, combinatiesets en stemmingen bewerken 146
- Het bewerken van een lijst met favorieten 147
- In te stellen parameters t.b.v. lijsten met favorieten 148
Kort octaaf 148
Real-time informatie 149
Het Engine menu voor noodgevallen 150
Back-up maken van de Hauptwerk instellingen en deze terugzetten 150
- Handmatig de Hauptwerk instellingen back-uppen 150
- Een back-up terugzetten / Instellingen kopiëren tussen Hauptwerkomgevingen 151
Instellingen van 1 orgel kopiëren naar een andere Hauptwerkomgeving 154
Terugzetten van een enkele combinatieset van een orgel 154
Back-up maken van alle sample sets en orgels en deze terugzetten 155
- Installatie en configuratie van SyncBackFree 155
- Back-up maken van orgels en sample sets 158
- Terugzetten back-up van orgels en sample sets 158

11. REGISTRATIEMOGELIJKHEDEN IN HAUPTWERK 162
- Registercombinatieset opslaan op de harde schijf/SSD en plaatsen in favorietenlijst 164
- Registercombinatieset oproepen om te gebruiken (i.v.m. een te spelen stuk) 164
- Registercombinatieset importeren 165
- Waar bewaart Hauptwerk de registercombinatieset bestanden? 165
Een registratie kopiëren 166
Registreren m.b.v. vrij instelbare combinaties (Master generals) 166
- Instellen eigen registraties onder bijv. 20 knoppen 167
- Oproepen mini control panel voor Master general knoppen 167
- Koppelen van de Master general knoppen aan de pistonknoppen van het eigen orgel 167
- De SET knop 168
- Registercombinaties programmeren in de Master generals 169
- Wijzigen van eerder ingestelde registercombinaties in de Master generals 169
Registreren m.b.v. de Setzer 169
- Re-trigger knop 173
- All pistons stepper +1 knop 175
Handregistratie 176
Registreren m.b.v. Master scoped combinations 176
Registreren m.b.v. Master reversible combinations 180
Registreren m.b.v. Master crescendo 181
Extra koppels gebruiken: Hauptwerk Master couplers 183
Een combinatieset klonen 184
Terug naar de originele sample set combinatie 184
Registratielijst maken 185
Piston toolbar knoppen instellen 185
Koppelklavier instellen 188
Twee manualen op één klavier 189
Aangehangen pedaal 190
Werking automatisch pianopedaal 190
Werking koppels bij Cavaillé-Coll orgels 191
Dynamisch routeren van zwelpedalen 193
Motor en registers standaard aan na laden orgel 193

12. 2/3 KLAVIEREN EN EEN 3- OF 4-MANUAALS SAMPLE SET ORGEL 195
Toelichting op de gebruikte terminologie 195
Configureren floating divisions 195
Hoe te gebruiken? 199
Aanvullende configuraties 202
- Configureren zwelwerk in een Floating divisions omgeving 202
- Vrij programmeerbare combinaties m.b.v. pistons op divisieniveau 202
Ander voorbeeld in gebruik van Floating divisions 202

13. OPNEMEN ORGELSPEL EN EEN MP3 EN/OF AUDIO CD MAKEN 203
Opnemen eigen orgelspel en het weer afspelen 203
- Wat is MIDI? 203
- Eigenschappen van de MIDI opnames, gemaakt in Hauptwerk 203
- Eigenschappen van de audio-opnames, gemaakt in Hauptwerk 203
- Eenmalig HauptwerkRecordedOutput bestandsmap instellen 204
- Opnemen MIDI en audio 204
- Afspelen van een MIDI- en audio-opname 207
Normaliseren van Hauptwerkopnames 207
MP3 maken 212
- Eigenschappen MP3 bestand 212
- Installatie en configuratie van het programma voor het maken MP3 213
- Audiobestand omzetten naar MP3 formaat 214
Audio CD maken 214
- Installatie van het brandprogramma 214
- Audio CD branden 215
Audio-opnames versturen via internet 217

14. VOICING, CORRIGEREN AKOESTIEK EN INSTELLEN TIJDSDOMEIN 218
Waarom klinkt een sample set in de eigen omgeving slecht? 218
Voicing- / intonatiemogelijkheden in Hauptwerk 219
- Werking en mogelijkheden voicingtool 219
- Voorwaarden gebruik voicingtool 224
- Het uitvoeren van voicing 224
- Wissen van eerder gemaakte voicinginstellingen 226
Tremulant zweving aanpassen 226
De ruimte akoestisch aanpakken 227
De voors en tegens van voicing t.b.v. akoestiekcorrectie en van ARC 228
Correcties t.b.v. de speakeropstelling - instellen tijdsdomein 229

15. REAPER INSTALLEREN EN CONFIGUREREN 232

16. OVERZICHT GRATIS HAUPTWERK SAMPLE SETS 239

INDEX 240 - 247


Het boek heeft nu 256 pagina's en is, net als het vorige boek, in A4 formaat, full color, op stevig papier gedrukt, niet met gelijmde rug maar met een ring, dus het blijft open liggen. Achterin staat een uitgebreide index waarin ook nagenoeg alle Engelstalige schermteksten genoteerd zijn: 7 pagina's met 2 kolommen.

Een voorbeeldpagina:
Afbeelding


Het boek over Hauptwerk VII kan besteld worden door een email met je NAW gegevens te sturen aan hauptwerkboek (apestaartje) telfort (punt) nl (woorden vervangen door leestekens en het emailadres zonder spaties).
Het boek kost € 32,50 en de verpakkings- en verzendkosten bedragen € 5,95 voor een adres in Nederland. Voor een adres in België zijn de verpakkings- en verzendkosten € 13,00. (tarieven PostNL 2024).


Nog een opmerking: je hoeft geen lid van dit forum te zijn om het boek te kunnen bestellen.


edit 10-1-2023: wijziging posttarieven.
edit 18-8-2023: supplement t.b.v. Hauptwerk 8 toegevoegd.
edit 3-1-2024: wijziging posttarieven.

Berichten: 25

Geregistreerd: 29 jul 2017 11:25

Bericht 25 mei 2022 10:55

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Mooi en bruikbaar boek veel werk in gestoken.
Jammer genoeg kan ik mijn probleem niet via het boek oplossen. :oops:
Groet Arie.

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 25 mei 2022 17:49

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Arie

Je laatste bericht was van 12 maart 2020 en dat probleem was opgelost.
Wat is het probleem nu? Maak een nieuw topic aan en vertel het ons.

Berichten: 5131

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 18 aug 2023 16:43

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Nederlandstalig boek over Hauptwerk 8.

Nee, dat boek gaat er niet komen. Ik ga namelijk geen boek over Hauptwerk VIII maken en uitgeven. De oplage is te klein om elk jaar een boek van een nieuwe Hauptwerkversie te maken en laten drukken. En het kost mij een hoop tijd.

Ik heb wel een supplement gemaakt. Dit moet gezien worden als een aanvulling op het boek 'Hauptwerk VII in de praktijk'. Het boek over VII en dit supplement tezamen beschrijven dus Hauptwerk VIII.

Iedereen die het boek over Hauptwerk VII gekocht heeft of gaat kopen, krijgt dit supplement (PDF als download).
Zie viewtopic.php?p=49517#p49517 voor het boek 'Hauptwerk VII in de praktijk'.
Avatar gebruiker

Berichten: 153

Geregistreerd: 21 mei 2017 20:32

Woonplaats: Katwijk

Bericht 18 aug 2023 19:43

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Evert-Jan,

Hartelijk dank!!

Vr. Groet Henk
Vorige

Keer terug naar Aangeboden door commerciële aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF. phpBB.nl Vertaling

 

Copyright (c) 2008 PCorgan.com. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com